1. Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Agrotek.hu

 

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató a www.agrotek.hu domain alatt futó Agrotek.hu – Agrár internetes hirdetési portál (továbbiakban: Portál) üzemeltetése során alkalmazandó adatkezelési irányelveket foglalja össze. A Portál üzemeltetője a SNS PRO Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye 3842 Halmaj, Fő u. 24; cégjegyzékszám 05-09-004920; adószáma: 11389123-2-05; elérhetőségek: e-mail: info@agrotek.hu , tel.: +36 70 265 265 3; továbbiakban: Üzemeltető)

 

A SNS PRO Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a Felhasználó érdekében az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

 

 

Fogalmak

 

Portál:                         A www.agrotek.hu domain alatt az Üzemeltető által működtetett honlap

Üzemeltető:                SNS PRO Kft., a www.agrotek.hu - Agrár internetes hirdetési portál üzemeltetője

Felhasználó:                Az a természetes személy, jogi-, jogi személyiség nélküli- vagy egyéb szervezet, aki a Portálra belép, a Portál szolgáltatásait ill. funkcióit bármilyen módon használja

Szolgáltatás:               A Portálon elérhető funkciók, mint például a hirdetés, hírlevél, keresés, böngészés, kapcsolatfelvétel, banner

Hírlevél:                      A Portál által biztosított, a Felhasználó által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek keretében változó intenzitással e-mail kerül kiküldésre a Felhasználó részére, amely a Portált érintő aktualitásokat és a Portál profiljába illeszkedő egyéb információkat, promóciókat, reklámokat tartalmaz.

Hirdetés:                     A Grt. (2008. évi XLVIII. törvény) 3. § d) pontja szerinti reklám

Egyedi szerződés:      Az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött olyan szerződés, amely a Portál használatára vonatkozóan az ÁSZF iránymutatása által nem szabályozott, vagy azzal attól eltérő feltételeket fektet le

Személyes adat:         Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezo? alapján azonosítható

Adatkezelés:               A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyuűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történo? hozzáfér­ heto?vé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés ?

Adatkezelés

korlátozása:                A tárolt személyes adatok megjelölése jövo?beli kezelésük korlátozása céljából

Adatkezelő:                Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelo?t vagy az adatkezelo? kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja ?

Adatfeldolgozó:         Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelo? nevében személyes adatokat kezel ?

Adatvédelmi

incidens:                     A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

 

Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya

Jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyek személyes adataira terjed ki, ide nem értve a jogi személyek, jogi személyiség nélküli és egyéb szervezetek nyilvános adatbázisokban elérhető adatait (kivéve a természetes személyek adatait tartalmazó cégadatokat).

 

 

Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása

Az Adatvédelmi tájékoztatót és az ÁSZF-et minden nem regisztrált Felhasználó a Portál szolgáltatásainak a használatával egy időben elfogadja. A regisztrált Felhasználók a regisztráció során fogadják el az Adatvédelmi tájékoztatót és az ÁSZF-et.

 

Adatkezelő megnevezése

Név: SNS PRO Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3842 Halmaj, Fő u. 24

Adószám: 11389123-2-05

Email cím: info@agrotek.hu

 

Adatfeldolgozók

Tárhely szolgáltató:

Név: DOTROLL KFT.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

 

Rendszergazda, webfejlesztés:

Név: Benes Gábor

Cím: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 22 X/5

 

Web statisztikai elemzés:

Név: Google LLC

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

 

 

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az (Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. Cikk (1) bek. (a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint – a hírlevélre történő feliratkozás során – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

 

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Felhasználóit, Látogatóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében.


Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Felhasználóit, Látogatóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a Felhasználók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

A honlap használatával a honlapra Felhasználók engedélyezik az Adatkezelő részére, a következő cookiek használatát:

Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer általános sütik

név: „PHPSESSID”

nem igényel

a webes alkalmazás működéséért felelős alap süti

honlap működésének biztosítása

böngésző bezárásáig

rendszer általános sütik

nev: „COOKIE_GDPRSET”

igényel

a webes alkalmazás betöltését követően további funkciókhoz való hozzáféréséért szükséges hozzájárulni a sütikhez

Cookie használat engedélyezése és a 18 év feletti személy hozzájárulása

365 nap

rendszer funkció sütik

név: „agt_al”

igényel

a könnyebb működéshez és a személyre szabáshoz szükséges sütik

Felhasználók automatikus bejelentkezését teszi lehetővé

utolsó bejelentkezés + 30 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

„_ga”,”_gid”, „_gat_gtag_UA_7068982_1”

igényel

látogatók azonosítására és az oldalon végzett navigálásuk követésére alkalmas

A portál optimalizálása

„_ga”: 2 év

”_gid”: 24 óra

„_gat_gtag_UA_7068982_1”: 1 perc

 

Cookiek engedélyezése/tiltása: A honlap működéséhez szükséges sütik nem letilthatók a honlap felületéről. A látogatónak a honlap első felkeresésekor lehetősége van engedélyezni vagy tiltani a statisztikai sütiket.

 

Cookiek letiltása:

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Felhasználóit, Látogatóit, hogy lehetőségük van a cookiek használatának teljes tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

Chrome

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy inaktiválható a funkció.

Böngésző url: chrome://settings/content/cookies

A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.

 

Firefox

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a weboldal hibáját okozhatja)”.

Böngésző url: about:preferences#privacy

A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.

 

 

Edge

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata.

Böngésző url: nincs

A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült.

 

 

A Üzemeltető internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás, az alábbiakban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra kerül sor.

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, honlapunkat támadó Felhasználók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

meghívott webcímek adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

60 nap

Regisztráció

A Felhasználók azonosítása, számukra a Portál használat egyszerűsítése, további szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás, hírlevél eljuttatása

 

Önkéntes hozzájárulás, Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. Cikk (1) bek. (a) pontja szerint

 

Természetes személy családi és utóneve, e-mail cím, telefonszám, lakcím, IP cím

a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (felhasználói fiók törlése az ÁSZ-ben foglaltak) vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 1 év.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap beküldése

A Portálon a Felhasználók közvetlenül kapcsolatba tudjanak lépni az Üzemeltetővel

Önkéntes hozzájárulás, Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. Cikk (1) bek. (a) pontja szerint

 

Természetes személy családi és utóneve, e-mail cím, üzenet, IP cím

180nap

Kérdezzen a hirdetőtől űrlap elküldése

A Portálon a feltöltött hirdetésekről az érdeklődő Felhasználók a hirdetést feltöltő Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba tudjanak lépni

Önkéntes hozzájárulás, Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. Cikk (1) bek. (a) pontja szerint

 

Természetes személy családi és utóneve, e-mail cím, telefon, üzenet, IP cím

180nap

 

Hírlevél feliratkozás
a szolgáltatáshoz hozzájárulóknak a Társaság marketing ajánlatokat készít és küld, őket üzletszerzési célból megkeresi, illetve a Társaság által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küld.

 

Önkéntes hozzájárulás, Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. Cikk (1) bek. (a) pontja szerint

 

 

Természetes személy családi és utóneve, email cím

 

Hírlevélről történő leiratkozásig, e-mail cím megszűnéséig, meghibásodásáig

 

Egyedi szerződések

ÁSZF által nem szabályozott vagy attól eltérő feltételek rögzítése

 

Önkéntes hozzájárulás, Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. Cikk (1) bek. (a) pontja szerint

 

 

Természetes személy családi és utóneve, email cím, adószám, telefonszám

 

Szerződés megszűnésétől számított 5 év

Ügyintézés, panasz

Észrevételre, panaszra válaszadás
 Jogi kötelezettség telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet és megadott adatok 5 évig 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@agrotek.hu e-mail, illetve SNS PRO Kft. 3842 Halmaj, Fő u. 24 postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 28 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Fenti esetekben a legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok a Szerződés megszűnését követő 180. naptári nap törlésre kerülnek.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a Felhasználóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Üzemeltetővel történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  3  napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik Felhasználónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott Felhasználó regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A Üzemeltető adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet, hozzáférési joggal élhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • adathordozáshoz való jogával élhet (adatok kikérhetősége)
 • élhet a tiltakozáshoz való jogával a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 28 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 28 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 28 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

A Üzemeltető köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a 2001. évi CVIII. törvény – Eker tv. (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

 

Adatvédelmi incidensek kezelése

 

A Üzemeltető legkéso?bb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínu?sítheto?en nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem teheto? meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az elo?írt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. Az érintettet az adatkezelo? indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínu?sítheto?en magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

 

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a /adatvedelem.php weboldalon történik.

 

 

Hatályba lépés: 2018-05-25

 

Partnereink: